Interiér

"Souhra barev a měkké, rozptýlené světlo."